Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
 
A Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában működik. A családok iránt elkötelezett kecskeméti székhelyű szervezet tagjai 2002 óta végeznek szervező munkát annak érdekében, hogy a velük hasonló gondolkodású, az egyesület céljait támogató nők a saját településeiken önálló közösségeket alakítsanak.
Konferenciák, előadások, találkozók rendezésével segítik közvetíteni, és közérthetővé tenni a családpolitikát érintő intézkedések, rendeletek, törvények hatásait. Kapcsolatot alakítanak ki a határon túl élő magyar családokkal, segítik gyermektalálkozók, gyermekek nyaraltatásának szervezését. Támogatják a karitatív szervezetek munkáját, tevékenységét. Részt vesznek a nőket és az egyesület feladatait érintő konferenciákon. Keresik a kapcsolatot a hazai nőszervezetekkel. Terjesztik az egyesület céljainak elérését szolgáló kiadványokat.
 
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház tevékenységével a társadalomban tapasztalható esélykülönbségek mérséklését, az előítéletek leküzdését, a fiatalok szemléletformálását, valamint a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósítását tűzte ki céljául. A kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2011-ben nyerte el a megyei esélyteremtési iroda működtetésének jogát. Tevékenységünk központi eleme a hátrányos helyzetű csoportok el- és befogadásának elősegítése, valamint a társadalom érzékenyítése. Kiemelt figyelmet fordítunk a családokra, az önkéntesség kultúrájának terjesztésére, illetve az önkéntes tevékenység népszerűsítésére. Együttműködünk a családokat, a gyermekeket, a fiatalokat, a nőket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, illetve a romákat tömörítő, valamint az őket segítő, illetve támogató szervezetekkel, intézményekkel.
 
Programjainkból válogatva:
Az Esély Órák célja, hogy a résztvevő, különböző korosztályú gyermekek és fiatalok megismerjék a fogyatékossággal élő emberek speciális élethelyzetét, illetve, hogy hiteles személyektől tájékozódjanak a romák integrációjáról és befogadásáról, továbbá a generációk közötti együttműködésről, és mindezek révén a társadalom sokszínűségét elfogadó fiatalokká váljanak. Az Esély Órákon kiemelt hangsúlyt kap a toleranciaépítés, amelynek érdekében tapasztalati szakértők (érintett előadók) saját életük, mindennapjaik bemutatásával, játékos gyakorlatokkal, valamint naponta előforduló gyakorlati helyzetek megoldásával ismertetik meg a fiatalokat.
Az Esély Órák olyan módszertani kézikönyv alapján zajlanak, melyet a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózata (CSEÖH) készített, és melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hagyott jóvá. Esély Órákat folyamatosan szervezünk a megye teljes területén.
Az Esély Sportnap célja, hogy a közös sportolás élményén keresztül lehetőséget teremtsen a találkozásra: a fogyatékossággal élő és ép fiatalok együtt tölthessenek egy napot, segítve egymást, megtapasztalva az empátia és az elfogadás fontosságát. A megyei szintű sporteseményt évente egy alkalommal, nyáron rendezzük meg Kecskeméten.
Esélyteremtés és önkéntesség témában szakmai kerekasztalokat szervezünk, annak érdekében, hogy megismerhessük a megyében rendezett, a CSEÖH küldetéséhez illeszkedő programokat. Készülünk – a generációk közötti párbeszéd erősítését segítve – a különböző korosztályokat összekapcsoló és aktivizáló önkéntes rendezvénnyel is.
Szervezünk a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos helyi szintű a tájékoztatást és a konzultációt segítő információs napot a családok támogatása érdekében.
Az Esélynap egy olyan, a többségi társadalom tagjait elérő figyelemfelkeltő rendezvény, amely évről évre a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok támogatásával, érdekképviseletével foglalkozó civil és egyházi szervezetek, önkormányzati fenntartású intézmények együttműködésével valósul meg.
A programsorozat célja egyrészt a társadalmi szemléletformálás, továbbá elősegíteni a helyi lakosság előítéleteinek csökkentését, a résztvevők toleranciájának erősödését a hátrányos helyzetű csoportok problémáival szemben.
Az ESÉLYES című esélyegyenlőségi televíziós magazin segítségével bárki bepillantást nyerhet a hátrányos helyzetű csoportok mindennapjaiba, megismerheti küzdelmeiket, sikereiket. A Kecskeméti Televízió műsorán jelentkező magazin negyedévente látható új tartalommal. Az egyes műsorok az interneten bárki számára elérhetőek.
Láthatatlan vacsora elnevezésű programunk során a látó résztvevők bekötött szemmel fogyasztják el az akár több fogásos menüt, ami elősegíti a saját élményekre épülő empatikus képességek fejlesztését, az esélyegyenlőség megvalósítását. A meghívott látássérült előadók segítségével kaphatnak releváns információkat a vakok, gyengénlátók és aliglátók mindennapjairól. Megismerhetik a fehérbot, a vakok órája használatát, valamint a helyes vakvezetést is.
A Kecskeméti Televízió műsorán elindított, családokat érintő témákat összegyűjtő magazin, a Családban marad egyes rovataiban foglalkozunk a gyermekvárás időszakával, a családok által igényelhető támogatásokkal és lehetőségekkel, csokorba gyűjtjük a babás közösségi foglalkozások tárházát, illetve hasznos információkkal szolgálunk a bölcsődei, óvodai és iskolai élet területéről. Gyakran fordulunk szakértőhöz segítségért és maguk az érintettek, a családok véleményét is rendszeresen meghallgatjuk egy-egy téma kapcsán. Egyes programokra visszatekintünk, másokat előzetesen ajánlunk nézőink figyelmébe.
Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese címmel 2017-ben alapítottunk díjat. Az önkéntesség világnapjához kapcsolódóan megrendezett díjátadó ünnepség célja, hogy elismerjük az önkéntes tevékenységet végzők lelkesedését és fáradozását, hozzájáruljunk ahhoz, hogy az önkéntesség társadalmi megítélése még kedvezőbb legyen, valamint az Ifjúsági Közösségi Szolgálatból (IKSZ) az önkéntes tevékenység felé ténylegesen elmozduló fiatalok presztízsértékű elismerési lehetőségét megteremtsük. Az átadóünnepséget december elején rendezzük meg Kecskeméten.
A gyermeknevelés öröme nem csupán hivatás, hanem a család, a közösség ereje, gazdagsága. Ezek a gondolatok hívták életre a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet. A program célja felhívni a figyelmet a gyermekekre, mint értékre, erősíteni, hogy egy település megtartó erejének kulcsa a gyermeklétszám növekedésében rejlik. Naptári évente az a három-négy település kaphatja meg az elismerést, ahol az előző év december 31-én megállapított statisztikai állandó népesség létszámához viszonyítottan legnagyobb százalékos mértékű az ott lakó újszülött létszámnövekedés. A rendszerint decemberben átadott elismerés részét képezi a településnek adományozott tábla és emléklap, valamint az újszülöttek számára átadott jelképes, kis tűzzománc korona, valamint egy-egy emléklap.
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. A hatóság megyei referensének rendszeres ügyfélfogadásán lehetőség van a jogsértések megbeszélésére és az eljárás megindításához szükséges törvényi feltételek meglétének vizsgálatára. Az esélyteremtési irodában havonta egy alkalommal előre meghirdetett időpontban várjuk az érdeklődőket.