Bács-Kiskun megye tehetséges fiataljaiért

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai a Nemzeti Tehetség Program sikeres pályázatának köszönhetően egy, az egész megyét lefedő programsorozatot valósítottak meg. Az NTP-CSSZP-M-15-0014 jelzésszámú pályázat 2016. június 30-án zárult.


PRÓBÁLD KI, NE HAGYD KI! elnevezésű, bemutatóval egybekötött, játékos, kreatív és interaktív rendezvénysorozatunkat Baja, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza térségében 10-10-10 (Újsolt, Dunatetétlen, Pálmonostora, Páhi, Fülöpszállás, Császártöltés, Imrehegy, Tázlár, Harkakötöny, Géderlak, Foktő, Gátér, Dávod, Nagybaracska, Csólyospálos, Zsana, Bugac, Szeremle, Fajsz, Kunbaracs, Szentkirály, Miske, Öregcsertő, Orgovány, Kaskantyú, Bócsa, Felsőszentiván, Csávoly, Szalkszentmárton és Kunadacs) településen valósítottuk meg.
Az egyes helyszíneken a részvevőknek módjuk volt új, a hagyományos iskolai keretek között kevesebb figyelmet kapó területeken kipróbálni magukat, és új erősségeket, érdeklődési területeket fölfedezni magukban. A három kiválasztott terület: a zene és a tánc, a képzőművészet, valamint a sport volt.
Minden egyes alkalommal SZÜLŐ-TANÁR KLUBOT is szerveztünk. Itt kaphattak széles körű tájékoztatást a hozzátartozók, családtagok és pedagógusok a Nemzeti Tehetség Programról, a tehetségpontokról, ösztöndíjakról, azok igénybevételének lehetőségeiről előadás, beszélgetés, konzultáció, tanácsadás keretében.
A záró program során pedig további kilenc település (Katymár, Madaras, Kunbaja, Csikéria, Bácsalmás, Tataháza, Mélykút, Jánoshalma és Borota) 31 diákjának és kísérőiknek szerveztünk autóbuszos kirándulást a Kecskeméti Főiskola három karára.
Összeállítottunk egy tájékoztató szórólapot is, amit valamennyi résztvevő megkapott.
A rendezvénysorozat során arra is volt példa, hogy kivételes tehetségű gyermeket fedeztek fel a programba bevont szakembereink. Velük már el is kezdődött a tehetséggondozás következő formája.
A PRÓBÁLD KI! NE HAGYD KI! rendezvénysorozat mindenképpen új ismeretszerzési lehetőségeket vitt a résztvevő családok életébe.
A SZÜLŐ-TANÁR KLUB is nagyon hasznosnak bizonyult. A szülők nagyon sok információt szerezhettek – mind szóban, mind írásban – egyrészt a Nemzeti Tehetség Program nyújtotta lehetőségekről, másrészt a programba bevont tehetségpontokban folyó munkáról. A klubfoglalkozásokon résztvevő pedagógusokat szintén a tehetségpontról tájékoztatták szakembereink. Nem egy esetben már el is kezdődött az érintett településeken a tehetségponttá válás útjára lépve a munka, amihez továbbra is segítő kezet nyújtunk.
A Bács-Kiskun megye déli részében található településeken élő tehetséges, ugyanakkor hátrányos helyzetű diákjainak szervezett buszos kirándulás szintén nagy sikerrel zajlott. A résztvevő gyerekek nagy részének nincs lehetősége hasonló kirándulásokra, utazásokra. A három főiskolai karon folyó munka megismerésével szintén olyan élményeket szerezhettek a fiatalok, amikkel a saját településükön, a hétköznapok során nem találkozhatnak.
Összességében a programsorozat egyes elemei során – a kézműves foglalkozások, a sportjátékok és vetélkedők, a dramatikus feladatok, a tánc- és sakklépések elsajátítása – a gyerekek legtöbbje belefeledkezve az idő múlásába olyan meghatározó élményeket szerzett, hogy szívesen folytatták volna még órákon át az adott tevékenységet. Több helyen megfogalmazódott az a vélemény is, hogy a hagyományos iskolai keretek között szinte kezelhetetlen gyermekeket a kínált program úgy lekötötte, hogy eszükbe sem jutott a rendbontás.
Hogy kellő rálátásunk legyen a családok (a gyermekek és szüleik), valamint a pedagógusok programsorozatról alkotott véleményéről, érdeklődő ív kitöltésére kértük résztvevőinket. A harminc település közül Császártöltésen, Szalkszentmártonban és Zsanán nem vállalták a válaszadást. A harminc helyszínen összesen 1092 fővel találkoztunk, és közülük 227 fő töltötte ki ívünket. A nem reprezentatív felmérés eredményeként megállapítható, hogy a válaszadók 97,8 százaléka időben értesült a programsorozatról, mindössze egy fő adta azt a választ, hogy nem. A rendezvények helyszínét – művelődési ház, faluház, könyvtár, közösségi hely, ritkán iskola – a kitöltők 98,7 százaléka megfelelőnek tartotta. A programok időpontválasztását – legtöbbször szombat délelőtt és délután, ritkán hétköznap – a megkérdezettek 95,6 százaléka tartotta jónak, 4 százalékuk pedig részben. A szervezők munkájával szinte valamennyi kitöltő elégedett volt, akárcsak a programválasztékkal. A résztvevő szakemberek felkészültségével a válaszadók 98,25 százaléka volt elégedett, mindössze ketten nyilatkoztak úgy, hogy részben, és szintén ketten nem tudták ezt megítélni. A rendezvényeken kapott információkat a megkérdezettek 97,8 százaléka hasznosnak tartotta, hárman részben, és ketten nem tudták ezt megállapítani. Hogy szükség van-e hasonló programokra, erre a válaszadók 96,5 százaléka úgy nyilatkozott, hogy igen. Négyen úgy látják, hogy csak részben, egy fő szerint nincs rá szükség, és hárman nem tudták ezt eldönteni.
Az íveket kitöltők szerint a gyermekek egyéni igényeire figyelő pedagógusok kedvessége, gyermekszeretete rendkívüli módon érezhető volt. A résztvevőknek tetszett a sokrétűség, az interaktivitás, a teljes körű felvilágosítás. A hátrányok között jegyezték meg a három órás időtartamot, a jövőre nézve pedig több hasonló programot, ugyanakkor szélesebb körű népszerűsítést javasoltak.
A záró foglakozás keretében a gyermekek és kísérőik a Kecskeméti Főiskola három karára látogattak el, és nyertek bepillantást az ott folyó munkába.
A GAMF Karra busszal érkező csapat először a kar hallgatói által épített járműveket és műhelyeket nézte meg. Kutasi Zoltán csapatvezető mutatta be a Járműtechnológia Tanszék egyes laborjait, műhelyeit, valamint a Megameter és Megalux versenyautókat. Ezután a Formula Student Kefo Motorsport csapata mutatkozott be, kapitányuk Widner Attila.
A Kertészeti Főiskolai Karon folytatódó program során Csorbainé Horváth Zsuzsanna főiskolai adjunktus, csoportvezető vezetésével a csapat körbejárta a tankertet, ahol a fóliás és a szabadföldi termesztést is megnézhette. A tankertben különböző kísérleteket, méréseket végeznek a hallgatók. Dr. Pető Judit tanár és laboratórium vezető mutatta be a Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriumban folytatott méréseket, vizsgálatokat és hasznos információkkal látta el a csapatot.
A program a Tanítóképző Főiskolai Kar csillagvizsgálójában tett látogatással zárult. Kriskó Dávid munkatárs, a főiskola egykori hallgatója érdekes információkkal szolgált égitestünkről, a Napról, melyet egy kisebb és egy nagyobb távcsővel meg is nézhettek a gyerekek és kísérőik.