A kecskeméti Család- és KarrierPONT

A kecskeméti Család- és KarrierPONT egy inspiratív és befogadó közösségi helyként szolgáltatásaival egyrészt a családi élet szereplőit, másrészt a munkáltatókat segíti, de megpróbál közöttük egyfajta híd szerepet is betölteni a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében. Az iroda működtetése része annak a projektnek, amelyet az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. és konzorciumi partnere, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület sikeresen elnyert (2017. június 20.) az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosító számú „Nők a családban és a munkahelyen című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén” című programmal.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01. - 2021.03.31.

A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft
A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft, melyből a konzorciumvezető AIPA Alföldi Iparfejlesztési Közhasznú  Nonprofit Kft. támogatási összege: 119.151.903 Ft, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, mint konzorciumi tag támogatása pedig: 53.966.190 Ft.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, valamint az aktív korú nők rugalmas, családbarát foglalkoztatásának népszerűsítését célzó átfogó szakmai programra európai uniós támogatást nyert a két szervezet.

A kecskeméti Család KarrierPONT-ban pszichológus és jogász szakember látja el tanácsokkal a Kecskemétről és a járásból érkező nőket.

A munkatársak – a tanácsadáson túl – információt közvetítenek, különféle tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönzik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését.

A másik kiemelt célcsoport a helyi munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal is megtalálja az atipikus foglalkoztatási formákban a számára vonzó lehetőségeket. A munkáltatói és a munkavállalói érdekek összehangolása elengedhetetlen a család és a munka összeegyeztethetőségéhez.
A párbeszéd kialakításában, az új típusú foglalkoztatási modellek népszerűsítésében kiemelt szerephez jut a harmadik célcsoport, azok a társadalmi csoportok, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és tagjaik, akik a családok szociális és mentális segítésében, a nők elhelyezkedésének támogatásában már régóta tevékenykednek, így jól ismerik a nők és a családok problémáit.

A projekt rövid és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

A részletekért nézze meg szórólapunkat!